Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την προμήθεια ποικιλιών δενδρωδών καλλιεργειών.