Το άρθρο με τίτλο "Integration of ecological-biological thresholds in conservation decision making" από τους Mavrommati, Bithas, Borsuk and Howarth έγινε δεκτό προς δημοσίευση στο περιοδικό Conservation Biology.