Δημοσίευση στο περιοδικό Public Health με τίτλο "Economic appraisal of the public control and prevention strategy against the 2010 West Nile Virus outbreak in Central Macedonia, Greece"