Το βιβλίο με τίτλο "Revisiting the Energy-Development Link" έχει εκδοθεί στην σειρά SpringerBriefs στα Οικονομικά, από τους Bithas και Kalimeris.