Στο πλαίσιο του έργου LIFE CLIMATREE

το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού του Παντείου Πανεπιστημίου, πρoκηρύσσει Διαγωνισμό για την δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την ανάπτυξη εφαρμογής λογισμικού σχετικά με "την υποστήριξη της πολιτικής μετριασμού της ΕΕ της κλιματικής αλλαγής στον τομέα της γεωργίας"